PDF
Author: Љубомир Никић
Publisher: Srpska akademija nauka i umetnosti
ISBN:
Size: 15.96 MB
Format: PDF, Docs
Category :
Languages : sr
Pages : 409
View: 818

Get Book

by Љубомир Никић, Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download books, Грађа за биографски речник је резултат дугогодишњег рада Библиографског одељења Библиотеке САНУ на прикупљању података о животу и раду чланова Академије – личности које су својим радом обележиле научни, уметнички и друштвени живот Србије у XIX и првој половини XX века. Приручник садржи основне био-библиографске податке о члановима Друштва српске словесности (1842–1864), Српског ученог друштва (1864–1892) и Српске краљевске академије (1886–1947). Поред података о датумима избора и врсти чланства, дати су и најважнији биобиблиографски извори и литература о свим члановима. Подаци о објављеним биографијама и библиографијама упућују на научни рад а биографски подаци своде се на информације које се тичу професионалног и јавног живота чланова друштава и академика. По правилу подаци су навођени на основу непосредног увида у званична документа. У прилогу су дати Хронологија важнијих догађаја из историје Академије и друштава и хронолошки прегледи избора чланова. Референце су израђене на основу систематског ексцерпирања грађе из домаће и стране литературе. За новији период селективно су наведене само најважније референце пошто су исцрпне информације данас доступне у електронским базама података великих библиотека. Грађа је сређена по азбучном редоследу и даје потпуни попис чланова Академије и друштава. ISSN 0561-743X Ово дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Serbia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/deed.en